שורשים

מאז היווסדו בשנת 1939, משרד ש. פרידמן ושות’ (שכונה במקור משרד יעקב ש. שפירא ושות’), ממשרדי עורכי הדין המכובדים ביותר בארץ, ניצב בחזית העשייה וההתפתחות המשפטית. בשנת 1948, בד בבד עם הקמת המדינה, עזב עו”ד יעקב שמשון שפירא את המשרד כדי לשמש כיועץ המשפטי לממשלה הראשון (ולימים גם כשר המשפטים). המשרד בהנהגתו של שפירא עסק בין השאר בענייני המחתרות וההעפלה. משעזב עו”ד שפירא לשליחותו הציבורית, הנהיג עורך הדין שלמה (סולי) פרידמן (ז”ל) את המשרד עד לפרישתו בראשית שנות השמונים, והמשרד נושא את שמו. במרוצת השנים המשרד התפתח והפך לאחד הגדולים בישראל, והוא מעסיק כיום כ-66 משפטנים (שותפים, יועצים, עורכי דין שכירים ומתמחים) בשלושה סניפים: בתל אביב, בחיפה וברעננה. התרחבותו של המשרד והסתעפותו שיפרה את יכולתו לספק שירות מקצועי, מקיף ומסור ללקוחותיו.

ייחוד

בעולם של גלובליזציה גוברת, של שינויים טכנולוגיים וגיאופוליטיים מהירים, למשרד פרקטיקה בינלאומית מבוססת ורבת שנים. המשרד עובד בצמידות עם עמיתים מקצועיים במרכזים פיננסיים, טכנולוגיים, ימיים ומסחריים בארצות הברית, באירופה, באסיה ובאפריקה. רבים מעמיתים אלה עובדים בשיתוף עם המשרד במשך שנים רבות בהכרות שתורמת רבות להפריה הדדית. המשרד מייצג לקוחות ומייעץ להם בשלל פעילויותיהם בישראל ומחוצה לה. המשרד מספק ייעוץ משפטי לכמה מהמיזמים הגדולים בישראל שפעילותם חובקת עולם. בנוסף מייעץ המשרד ומטפל בלקוחות פרטיים ותאגידים ישראליים מכל הסוגים לרבות חברות, שותפויות, אגודות שיתופיות, מלכ”רים, עמותות, רשויות מקומיות, מוסדות ציבוריים, מוסדות אקדמיים מהשורה הראשונה ועוד. הייעוץ ניתן בישראל ומחוצה לה והוא יעיל ובעל ערך מוסף משום יכולת המשרד לתת להם מענה מקצועי במגוון תחומי פעילות הלקוחות בשיטת ה-one stop shop. עקב השתלבותה הגדלה והולכת של ישראל בכלכלה העולמית, המשרד פועל גם בעבור מיזמים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים, מסייע להם להיכנס לשוק הישראלי ומייעץ להם בפעילותם המקומית. צוות המשרד, למחלקותיו השונות, עובד כתף אל כתף ועל כן הלקוחות זוכים לשירות ולייעוץ כוללים ורציפים. ההיקף הרחב של התמחות המשרד מאפשר למשרד להתאים את השירות לדרישות ולצרכים המיוחדים של כל אחד מהלקוחות. חלק מעורכי הדין של המשרד רכשו את השכלתם בארצות הברית ובאירופה, חלקם בעלי רישיון לעסוק בעריכת דין שם ועבדו במשרדי עורכי דין מובילים בארצות אלו. מרבית אנשי צוות המשרד שולטים היטב בשפה האנגלית וחלק ניכר מהעבודה נעשה בשפה זו.