ארנון מיינפלד

שותף

תמונת איש קשר

vCard

 

ארנון הינו מנהל תחום ניירות ערך ושוקי הון במשרד. לארנון ניסיון משפטי עשיר בתחום שוק ההון בפרט וכעו"ד מסחרי בינלאומי בכלל הן במשרדי עורכי דין מובילים בישראל והן כיועץ משפטי של חברות ציבוריות ופרטיות.

ארנון כיהן לפני הצטרפותו למשרד כסמנכ"ל ייעוץ משפטי של קבוצת אלול, חברת אחזקות ציבורית בעלת למעלה מ-500 עובדים, העוסקת בשיווק, מכירה ומיקור חוץ של שירותים לפרויקטים ומערכות טכנולוגיות בתחומי ביטחון, תעופה, מדעי החיים, אנרגיה, אלקטרואופטיקה ורכש גומלין מול המגזר המוסדי ומול חברות בישראל, ארה"ב, סינגפור והודו.

בתפקידו זה, ארנון היה חבר בהנהלת הקבוצה ושותף בצוות שהוביל וביצע תהליכים והחלטות אסטרטגיות, לרבות בניית תכניות עסקיות, בחינת הזמנויות עסקיות, הקמת פעילויות בינלאומיות בסינגפור ובהודו, הפיכתה של החברה מציבורית לפרטית וכן ניהול עסקאות ומיזמים, מכרזים ופרוייקטים שונים. לצד זאת, העניק ייעוץ משפטי לכל שדרת הניהול בקבוצה והיה אחראי על ניהולה של המחלקה המשפטית לרבות בתחומי חברות, ניירות ערך ומזכירות חברה.

לפני כן, ארנון היה שותף במחלקת חברות וניירות ערך במשרד מוביל בישראל. במסגרת זו, ארנון ייצג וייעץ לתאגידים ציבוריים ופרטיים, קרנות השקעה, חברות לניהול השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, דירקטורים, נושאי משרה ויחידים, בתחומי חברות, ניירות ערך, מימון ובכלל זה ייצוגם בפני רשויות ורגולטורים שונים כגון רשות ניירות ערך והבורסה בתל אביב בע"מ, בעסקאות בניירות ערך, בהצעות רכש, בהסכמי מיזוג ורכישה ובעסקאות שוטפות. בנוסף, ארנון הוביל עסקאות מקומיות ובינלאומיות, בהיקפים גדולים, עם דגש על עסקאות רכישה ומיזוג בתחום שוק ההון וכן שיתופי פעולה.

בשנה האחרונה, ארנון שותף בייצוג מר מוטי בן משה וקונצרן אקסטרה אנרג'י מגרמניה ברכישת השליטה בקונצרן אי.די.בי. במסגרת הסדר נושים שהתנהל בקונצרן (תחת בעל השליטה הקודם).

ארנון מוסמך לעריכת דין בישראל ובניו יורק ובעל תואר שני במנהל עסקים מניו יורק.