מחלקת המסים של המשרד היא מהגדולות והמובילות בארץ. המחלקה מספקת ללקוחות המשרד תכנוני מס הכוללים פתרונות יצירתיים ופורצי דרך לחיסכון במיסים בכל הנוגע לפעילותם בישראל ובחו”ל.

המחלקה עובדת בשיתוף מלא ויומיומי עם יתר מחלקות המשרד כך שהלקוח מקבל פתרון מיידי וכולל לכלל הנושאים המשפטיים שעל הפרק, לרבות מיסים.

מחלקת המסים משלבת ניסיון רחב היקף וידע מעמיק על שיטת המס הישראלית ושיטות המס בארצות הברית, בארצות אירופה ובאסיה. המשרד שומר על קשר יומיומי עם רשויות המס בישראל ועם אנשי מקצוע מחוץ לישראל ואלה מאפשרים למשרד לספק ללקוחות תכנון וייעוץ מס מקיפים ויעילים, לצד וודאות כי עמדותיו תכובדנה על ידי רשויות המס השונות.

המשרד מייעץ לתאגידים מקומיים וזרים בקשת רחבה של פעילויות. בכלל זה המשרד מעורב בבנייה ובתכנון של עסקאות מקומיות וחוצות גבולות, במיזוגים ורכישות, פיצול חברות ומכירתן. כן פועל המשרד למיקסום הטבות המס בקשר להקמת קרנות פריווט אקוויטי, גידור והון סיכון, ומייעץ להן בניהול השוטף של השקעותיהם. לצד אלה המשרד מייצג משפחות בעלות הון ונאמנויות זרות, ומייעץ ללקוחות בעניינים הכרוכים בתגמול מנהלים, תוכניות אופציות ומעבר של עובדים לחול וחזרה לישראל.

המשרד  מתמחה גם בהשגות וערעורים בנושאי מס בפני רשויות המס בישראל ובתי המשפט בכל הערכאות. כך, הטיפול המיסויי והליווי המשפטי של המחלקה מתחיל בתכנון המס הראשוני ויכול להסתיים, לפי צרכי הלקוח אף בבית המשפט העליון. ואכן, לזכות המחלקה נזקפים מספר פסקי דין תקדימיים בבתי המשפט השונים.

עורכי הדין ממחלקת המסים מפרסמים מאמרים באופן קבוע בכתבי העת בענייני מסים בארץ ובעולם, והם גם חברים בוועדת המסים של לשכת עורכי הדין וארגונים אחרים.

תחומי הפעילות

• מס ישראלי
ייעוץ מס שוטף ותכנון מס לחברות וליחידים
קבלת אישורים מוקדמים מרשויות המס (Pre-Rulings)
תכנון מס ואישורים מראש לקרנות פריווט אקוויטי, הון סיכון וגידור
מיסוי מכשירים פיננסיים ועסקאות איגוח
מיסוי מקרקעין
מכס ומע”מ
מפעלים מאושרים ותוכניות המדען הראשי
•   מיסוי בינלאומי
תכנון מס רב-לאומי
מחירי העברה (Transfer Pricing)
מיזמים משותפים בינלאומיים ושותפויות להשקעה
עסקאות היי-טק  נושאות מס נמוך
תכנוני מס ליחידים
היבטים בינלאומיים של תשלומי מכס ומע”מ
•   השגות וערעורים על שומות מס
•   מיזוגים, רכישות ופיצולים
•   תכנון מס וקבלת החלטות מיסוי
•   תוכניות פנסיה והטבות
•   תוכניות לקבלת אופציות ותוכניות הטבה לעובדים
•   תוכניות חדשניות לתגמול מנהלים בכירים

נושאים לדוגמה:

•  תכנון מס והקמתה של קרן הון פרטית הממוקמת בישראל בשווי של 500 מליון דולר, לרבות קבלת החלטות המיסוי הרלוונטיות מרשויות המס.

•  קבלת פטור מניכוי במקור של תשלום בהיקף גבוה ביותר של חברה ישראלית לחברה תושבת ארה”ב.

•  תכנון מס חוצה גבולות של נכסים מגובי מימון בשווי של מיליארד דולר.

•  תכנון מס של קרן זרה פטורה בעלת נכסים בשווי של למעלה מ- 200 מיליון דולר.

•  קבלת החלטת מיסוי בתחום מחירי העברה מרשויות מס זרות בשווי של 100 מיליון דולר.

•  ייצוג חברת מזון בערעור מס הכנסה בהיקף של כ-100 מיליון ₪.

•  ייצוג חברת תשתיות בערעור מס הכנסה בהיקף של מאות מיליוני ₪.

•  ייצוג חברות קבלניות בעררי מיסוי מקרקעין.

•  ייצוג חברות הספנות הישראליות מול מינהל הכנסות המדינה והאוצר בוועדה למיסוי חדש של הספנות הישראלית.

•  לווי עסקאות מיזוגים ורכישות בהיבט המיסויי.

•  טיפול שוטף בתחום המיסוי ללקוחות המשרד.