מחלקת נזקי גוף וביטוח של המשרד מתמחה בטיפול בתביעות נזקי גוף (תאונות אישיות, תאונות עבודה ותאונות דרכים) ובתביעות ביטוחיות.

המשרד מייצג (בעיקר) מבטחים מקומיים וזרים, ובכלל זה מועדונים להגנה ושיפוי (P&I Clubs) המשמשים כמבטחים בענף הספנות ופעילות ימית.

בנוסף, מייצג המשרד בעלי וחוכרי אוניות (צי סוחר ואניות נופש) בתביעות נזקי גוף של ימאים, סווארים ונוסעים באוניות נופש.

כמו כן, מספקת מחלקת נזקי הגוף של המשרד שירותים ללקוחות המשרד בכל הנוגע לחקר אירועים תאונתיים, סוגיות ביטוחיות וייעוץ מניעתי.