מחלקת דיני עבודה של המשרד נותנת שירותי יעוץ משפטי בכל תחומי משפט העבודה. המחלקה נותנת יעוץ שוטף ומיידי למעסיקים ובמסגרת זו מלווה את פעילותם היומיומית, מנסחת בעבורם מסמכים בעלי השלכות משפטיות, עורכת הסכמי עבודה והסכמי פרישה, מכינה חוות דעת הנוגעות לדיני העבודה, מעבירה הרצאות הקשורות בהיבטים המשפטיים של יחסי העבודה וכיוצ”ב. עורכי הדין המתמחים בדיני עבודה מייצגים מעסיקים בבתי הדין לעבודה והינם בעלי נסיון בליטיגציה בתחום משפט העבודה על ענפיו השונים. בנוסף, מחלקת דיני העבודה עוסקת בליווי מעבידים בטיפול במשברים, לרבות שביתות, נקיטת צעדים ארגוניים, צווי מניעה וכיוצ”ב.

לקוחות המשרד בתחום משפט העבודה הינם רבים ומגוונים. המחלקה מייצגת מעבידים הכפופים להסכמים קיבוציים ובמסגרת זו, בין היתר, מתמחה בליווי המעבידים במשא ומתן מול ארגון העובדים היציג, לקראת חתימת הסכמים קיבוציים, עריכת הסכמים קיבוציים וניהול הליכים משפטיים בקשר עם סכסוכים קיבוציים והליכים אחרים הנוגעים לפרשות הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ואופן יישומם. בנוסף, מייצגים עורכי הדין המרכיבים את מחלקת דיני העבודה לקוחות שעובדיהם מועסקים על פי הסכמים אישיים (בין בנוסף לעובדים בהסכמים הקיבוציים ובין אם לאו) ובכלל זה חברות הזנק (סטארט- אפ).

המשרד מסייע ללקוחות גם בניסוח ועריכת תוכניות תגמול, תוכניות לאופציות, הסכמי פרישה וכיוצ”ב והכל, כתף אל כתף עם מחלקת המסים, המעניקה את היעוץ הנדרש, באשר להשלכות המיסוייות של הסדרים כאמור.

על רקע המשבר הכלכלי שפרץ בשנת 2008, מעניק המשרד, במסגרת תחום התמחותו זה, יעוץ רלבנטי למעסיקים, הכולל טיפול בהפחתות שכר וזכויות, צמצומים והתייעלות, בין בהסכמים אישיים ובין באמצעות עריכת הסכמים קיבוציים רלבנטיים, צווי מניעה נגד פיטורים וכיוצ”ב.

תיקים לדוגמה:

•  ייצוג עיתון בתביעה ע”ס כ-60 מיליון ₪ שהוגשה נגדו ע”י כ-38 מובילי עיתונים. התביעה נדחתה.

•  ייצוג חברה ביטחונית גדולה בערעור בבית הדין הארצי לעבודה בעניין קבלן נותן שירותים, שמעמדו הוכר על ידי בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כעובד.

•  ייצוג חברה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ובבית הדין הארצי לעבודה, בעתירתה לביטול הסכם פרישה של מנכ”ל ונושא משרה בחברה.

•  ייצוג חברה בתחום ההובלה בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בתביעת עובד שפוטר בעקבות הליכים משמעתיים על פי הסכם קיבוצי.

•  ייצוג חברה בתחום השירותים  בתביעה בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בתביעת עובד של קבלן כ”א בשאלת זהות המעביד (המשתמש בפועל או קבלן כוח האדם).

•  ייצוג חברות שונות בבתי הדין האזוריים לעבודה ברחבי הארץ, בתביעות עובדים שהוגשו בגין פיטורים תוך שלילת הזכויות לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מחמת גניבות.

•  העברת זכויות ניהול בקופת גמל מפעלית.