שירות משפטי כולל בדיני תאגידים

למשרד מסורת ארוכה של ייעוץ מסחרי למוסדות ולארגונים לרבות ארגונים רב-לאומיים מהבולטים בישראל, לחברות ציבוריות ופרטיות ולמוסדות אקדמאיים בפעולותיהם היומיומיות בתחום התאגידים בישראל ומחוצה לה. המשרד מייעץ לגופים רב-לאומיים בענייני תאגידים הנוגעים לתפקודם ולהחזקותיהם (לרבות מיזוגים ורכישות) בישראל ובחו”ל. המשרד מייצג בעלי מניות, מנהלים ודירקטורים ומייעץ להם בענייני משטר תאגידי ויחסים בין בעלי מניות. המשרד  מייעץ ללקוחות בכל היבטי המימון התאגידי בישראל ומחוצה לה בשיתוף פעולה עם אנשי קשר במרכזי המימון העיקריים בעולם.

המשרד מייצג תאגידים רבים ומגוונים לרבות חברות, שותפויות, אגודות שיתופיות, מלכ”רים, עמותות בכל מגוון התחומים והפעילויות השונות ובכלל זה חברות תעשיה, חברות היי-טק, חברות הזנק (Start Up), חברות ספנות, חברות תעופה, חברות ביטוח, חברות בניה, קרנות השקעה, קרנות פריווט אקוויטי, קרנות גידור, מוסדות ציבוריים ופרטיים, מוסדות אקדמיים, חברות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו”ל ועוד.

תחומי הפעילות

• דיני תאגידים  – כללי
מבנה התאגיד וצורתו
ניהול שוטף של התאגיד
מילוי דרישות דיני התאגידים
שירותי נאמנות לתאגידים
•   מימון תאגידים
מימון קרנות הון פרטי
ניירות ערך ואמצעים המירים
הנפקות
•   מיזמים משותפים ומבני שותפויות מקומיים ובינלאומיים