המשרד מייצג חברות בקשת רחבה של נושאים מתחום דיני הגבלים עסקיים, החל בתביעות נגד בעלי מונופולין בטענות לאפליית לקוחות ומחירים בלתי הוגנים, דרך ייצוג צדדים לבקשות מיזוג, ועד לייצוג צדדים להסכמים הנטענים להוות הסדרים כובלים.

ייצוג הלקוחות נעשה בהתדיינויות מול הרשות להגבלים עסקיים, בייצוג חברות בבתי משפט בהליכים אזרחיים ובכלל זה בתובענות ייצוגיות שעילתן הפרה של דיני ההגבלים העסקיים.

למשרד ניסיון רב שנים בתחום הליטיגציה ההגבלית וייצג צדדים בפסקי דין שהיוו אבני דרך בהתפתחות דיני ההגבלים העיסקיים בארץ, הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי.

פעילותו של המשרד בתחום ההגבלים העיסקיים ובהליכים המנהליים הכרוכים בדינים אלה נעשית הן בישראל והן באיחוד האירופי.

תחומי הפעילות

•   דיני הגבלים עסקיים
•   הגבלים עסקיים
•   התמודדות עם הרשות להגבלים עסקיים

תיקים לדוגמה:

•  ייצוג חברה בבית המשפט העליון בהליך של אישום בגין הסדר כובל בין חברות לשיווק בשר.

•  מיזוג בין חברות רבות בתחומים שונים.

•  בקשות לקבלת פטור מאישור הסדר כובל .

•  טיפול בנושא מונופולין של חברות.