מימון יצירתי מהמסד עד הטפחות

מחלקת ההון סיכון של המשרד מייעצת לחברות היי-טק, לחברות הזנק (Start Up), לקרנות הון סיכון, למשקיעים, לחברות השקעה, למוסדות פיננסיים לרבות מוסדות פיננסיים בינלאומיים ולמיזמים לרבות רב-לאומיים בעניין השקעות הון לרבות השקעת הון פרטי בדרכים שונות לרבות הלוואות המירות, שטרי חוב המירים, ובכלל זה בעסקאות חוצות גבולות. מחלקה זו מיומנת מאוד בייעוץ ללקוחותיה בהליך בדיקת הנאותות, ניסוח וניהול משא ומתן בהסכמי מיזוגים ורכישות, הסכמי זכויות משקיעים ומסמכי ייסוד מסוגים שונים, מזכרי הקצאה פרטית, רישום למסחר ותשקיפים. המשרד ממלא תפקיד פעיל בסיוע ללקוחותיו לייצר פתרונות מימון יצירתיים ובה בעת מוודא שהאינטרסים שלהם מוגנים. המשרד מייעץ לחברות מבוססות-טכנולוגיה וליזמים בצורכי המימון שלהם משלב הניצוץ הרעיוני ועד היציאה להנפקה.

חבירה ללקוחות בהגנת קניינם הרוחני ומימושו

המשרד חובר ללקוחות מתחום ההיי-טק כדי לסייע להם לפתח אסטרטגיות יעילות למימוש מיטבי של קניינם הרוחני תוך הבטחת גידול מרבי.

המשרד מנוסה בהדרכת לקוחותיו בהליך של גידול מהיר והאתגרים שמציב גידול מהיר להנהלה ולמבנה החברה. המשרד מיומן בממשל תאגידי וניהול בסביבה רב-תרבותית וצבר ניסיון מעשי במרכזי הטכנולוגיה בארצות הברית, באירופה ובאסיה. המשרד גם מייעץ למיזמים גדולים בקשר לרכישה ומתן רשיונות לגבי מידע טכנולוגי וקניין רוחני ההכרחיים לפעילותם. המשרד פיתח ניסיון מעשי מבוסס-תעשייה בשימוש במידע הנוגע לטכנולוגיות, מחשבים, טלקומוניקציה, ביטחון פנים, תעופה אזרחית וצבאית, סמי-קונדקטרס, ציוד אלקטרו-אופטי, רפואי וביו-אלקטרוני.

תחומי הפעילות

•   הון סיכון
הקמת קרנות
השקעות הון פרטי
תכנון מס בינלאומי
•   מימון טכנולוגיות
מימון הון פרטי
הלוואות ושטרי חוב המירים
מיזוגים ורכישות
הנפקות
•   ייעוץ לחברות, ליזמים ולמשקיעים מן הניצוץ ועד ההנפקה
•   שימוש והגנה על נכסי קניין רוחני
רישוי
ייצור ומיקור חוץ
הסכמי פיתוח ופיתוח משותף
הסכמי נאמנות
מיזמים משותפים
הסכמי OEM, הסכמי סוכנויות, הפצה, ערוצים ו-VAR
שותפים אסטרטגיים והסכמי ברית
סימני מסחר
סודות מסחריים
•   העברת ידע וטכנולוגיות
•   מיסוי ותוכניות הטבה למנהלים
מבני מס בינלאומיים
תמחור פנימי
תוכניות תגמול ואופציות למנהלים