מסורת מכובדת בליטיגציה

מחלקת הליטיגציה של המשרד מייצגת תאגידים, מוסדות ויחידים, הן מקומיים והן מחו"ל. המחלקה מטפלת בתביעות מסחריות, אזרחיות ומנהליות בכל ערכאות השפיטה ומייצגת את לקוחות המשרד בפני רשויות המינהל השונות. ניסיון של עשרות שנים ורמה מקצועית גבוהה מאפשרים למחלקה לספק ללקוחות המשרד ייצוג משפטי ברמה מעולה. קשת הנושאים בהם עוסקת המחלקה רחבה ביותר וכוללת ייצוג עותרים בבג"צ ובעתירות מנהליות, טיפול בתובענות ייצוגיות, ייצוג צדדים בסכסוכים מורכבים בתחום התאגידים ובתחומים מסחריים מגוונים וטיפול בהתדיינויות בתחומי הימאות, משפט אווירי, מיסים, ביטוח, מקרקעין, תכנון ובנייה, הגבלים העסקיים, מכרזים, נזיקין, תשתיות ועוד.

בצד פעילות זו, המשרד מעורב במגוון בוררויות (לרבות בוררויות בינלאומיות) גישורים והליכים נוספים בישראל ומחוץ לישראל.

על רמתה הגבוהה של המחלקה יעיד מספרם הרב של השופטים שמונו לתפקידם לאחר שעבדו במשרד.

מחלקת הליטיגציה פועלת תוך שיתוף פעולה הדוק עם מחלקות אחרות במשרד, בהתאם להתמחות הנדרשת בכל תיק.

המשרד היה שותף להליכים משפטיים אשר בהם נקבעו תקדימים בולטים בדין הישראלי. כהמחשה, נציין מספר תיקים עקרוניים/חשובים בהם טיפלה המחלקה:

•   הלכה מובילה בתביעות הייצוגיות בתחום הצרכנות.

•   פסיקה חדשנית בעניין פיצויים במקרה של הפרת חובת תום הלב בקיום חוזה.

•   דיון בשאלת תחולתו של פסק בוררות זר על הרשות הפלשתינית על אף שלא הייתה צד פורמאלי בהליך הבוררות.

•   ייצוג חברות ספנות ברוב התקדימים החשובים בישראל בתחום ההובלה הימית.

•   התנגדות לרישום סימני מסחר, בה נדונו סוגיות עקרוניות בתחום תחרות בין סימני מסחר.

•   שינוי ההלכה בבית המשפט העליון בעניין שיעור הריבית על חוב במט"ח.

•   פס"ד חשוב בנושא ביטול מסמך המכיל וויתור על תביעות.

•   פסיקה עקרונית בענין זכותם של סטודנטים להיות מיוצגים ע"י עורכי הדין בדיון משמעתי.