גישה מקיפה למיזוגים ורכישות

מומחיות המשרד בתחום המיזוגים והרכישות מקיפה את מערך מחלקות המשרד וכוללת רכישות  והשתלטויות  ידידותיות  וכפויות,  מאבקי שליטה,  נישולים,  השתלטויות ממונפות (leveraged buyouts), מיזמים משותפים מורכבים ושותפים אסטרטגיים. בהתחשב בעומק ובהיקף ניסיונו של המשרד, ביכולתו להציע פתרונות מקיפים, יעילים ויצירתיים ללקוחות. המשרד עובד בצמידות ללקוחות בתכנון עסקאותיהם, ניהול המשא ומתן, ביצוע בדיקות נאותות בעניינן ויישומן, ומבקש לוודא שתובטח טובת הלקוח בהיבטי המס, ההגבלים העסקיים, דיני העבודה, דיני תאגידים ועוד, בעודו קשוב לחשיבות הביצוע שלאחר סגירת העסקה והשגה חלקה של מטרת הרכישה.

המשרד היה שותף, בין היתר, במיזמים משותפים להקמת טרמינלים בחו”ל, מיזוג חברות שילוח ועמילות, רכישות ומימונים בינלאומיים של מטוסים, כלי שיט, פרויקטים בנדל”ן, חוזי הלוואה ושעבוד, ייצוג חברה שנועדה למימון קבוצת חברות הייטק בשליטה משותפת בהיקפים גדולים, ייצוג חברה קבלנית בעסקאת רכישה של חברות קבלניות ובהקמת שותפות להרחבה וייזום ישובים קהילתיים ובקיבוצים ושיתופי פעולה בתחומי בטחון פנים.

מומחיות בדיני ניירות ערך מקומיים ובינלאומיים

למשרד ולשותפיו ניסיון רב של עשרות שנים רבות בייצוג וייעוץ לתאגידים ציבוריים, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, קרנות השקעה, חברות לניהול השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, בנושאים הקשורים לחברות, למימון, מיזוגים ורכישות, ניירות ערך ושוקי הון (מקומיים ובינלאומיים) לרבות הנפקות והצעות בשוק הראשוני ובשוק המשני בישראל ובחו"ל, הקצאות פרטיות, הצעות רכש, הסדרי חוב, נושאי ממשל תאגידי, לצד נסיון רב שנים בייצוג בפני רשויות ורגולטורים שונים כגון הרשות לניירות ערך והבורסה בתל אביב, הממונה על הביטוח ועל שוק ההון בישראל וכיוצ"ב.

תחומי הפעילות:

•   מיזוגים ורכישות
    פיצול חברות וחלוקתן
•   רכישת ומכירת חברות בארץ ובחו”ל, בין אם באמצעות הסכמי רכישת מניות ובין אם באמצעות הסכמי רכישת נכסים
    השתלטויות ממונפות (LBO) והשתלטויות הנהלה (MBO) השתלטויות עוינות וטקטיקות הגנה
•   שיקום והבראת חברות
•   הגבלים עסקיים
     ניהול הליך השגת אישור למיזוג
•   ניירות ערך (מקומיים ובינלאומיים)
    הקצאות פרטיות
    אמצעים בני המרה וניירות ערך מסחריים
    הנפקות והצעות בשוק המשני
    כללי חברות ציבוריות
    הצעות למכרזים
•  איגוח