המשרד המוביל בישראל למשפט ימי

המשרד הנו הבולט ביותר בתחום המשפט הימי על כל גווניו ובתחום דיני ההובלה בישראל והוא בעל מסורת ארוכה ומכובדת בשירות לקוחות ישראליים וזרים כאחד, לרבות בעלי אוניות, חוכרי ומפעילי אוניות וכן מספנות, ספקי דלק וספקי שירותים ומצרכים אחרים לאניות, משלחי מטענים, סוכני מכס, מפעילי טרמינלים ימיים  ומובילים יבשתיים. המשרד מנוסה בכל היבטי המשפט הימי ופתרון סכסוכים הנוגעים לו לרבות תביעות מטען, תביעות נזיקין ימיות, פגיעות ימיות, מחלוקות בקשר עם הסכמי חכירת אוניות, מחלוקות בעניין בניית אוניות, מחלוקות בעניין רכישה ומכירה של אוניות, טיפול מקיף בכל הכרוך בהתנגשות אוניות, ניתוב אוניות ואכיפת זכויות חפצא כנגד אניות, לרבות מימוש עיכבונות/ משכנתאות על כלי שיט בפני בית המשפט לימאות.

למשרד ניסיון רב שנים בכל היבטי הביטוח הימי והעניינים הכרוכים בו כגון חילוץ ספינות ו- GA (היזק כללי), דיני הנצלת כלי שיט, הגבלת אחריות כלי שיט, טיפול מקיף בסוגיות זיהום ים (אזרחי ופלילי כאחת), ניהול תביעות ופתרון סכסוכים הקשורים בכך, לרבות בפני הרכבי בוררים ימיים באנגליה. המשרד מייצג בקביעות מועדונים לשיפוי הדדי של בעלי וחוכרי כלי שיט (P&I) ומבטחים זרים ומייעץ להם במגוון עניינים הקשורים למשפט הישראלי ומתמחה באכיפת זכויות חוזיות ואחריות כנגד כלי שיט מחד, והגנה על כלי שיט מפני תביעות כאמור, מאידך.

המשרד  מייעץ לקונצרני ספנות  (בישראל ובחו”ל) בכל היבטי עסקיהם, ומומחיותו המיוחדת היא ברכישת ציי אוניות, ובמימון חוצה גבולות מגובה נכסים המלווה בייעוץ בתחומי המסים, הרגולציה וביטוח האחריות הכרוכים בכך. המשרד מייעץ גם למדינת ישראל בענייני ספנות מגוונים. המשרד מנוסה ועוסק גם ברכישת ומכירת כלי טייס, מימון כלי טייס, רישומם וחכירתם.

תחומי הפעילות

• מימון כלי שייט ובטוחות בגינם
• מימון כלי טייס ובטוחות בגינם
•  בנייה, רכישה ומכירה של כלי שיט וטיס
•  שירות מלא בדיני ספנות
•  הסכמי קונפרנס, הסכמי מיזמים משותפים והסכמי מאגד
(Consortia)
•  דיני הגבלים עסקיים
•  ליטיגציה וסכסוכי בניית, מכירת/רכישת וחכירת כלי שייט
•  ביטוח