• בית אמות השקעות
   רח' ויצמן 2
   ת.ד. 33123
   תל-אביב 6133101 ישראל
  • טל': 03-6931931
  • פקס: 03-6931930
  • מגדלי מת"מ 1
   רח' אנדרי סחרוב 9
   ת.ד. 15065 
   חיפה 3508409 ישראל
  • טל': 04-8546666
  • פקס: 04-8546677