המשרד עוסק בתחום התובענות הייצוגיות למן ראשית התפתחותן בדין הישראלי והוא עוסק בתחום ברציפות עד היום. משרדנו טיפל ומטפל בתובענות ייצוגיות במגוון תחומים ובהם בתחום ההגנה הצרכנית, בתחום ההטעיה בשיווק מוצרים, בטענות בעניין חוזים אחידים, בטענות עשיית עושר ולא במשפט, בגביית כספים שלא כדין, בגביית מחירים תוך הפרת הסכמי הרשאה, בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות לפי דיני ההגבלים העסקיים ובכללם תובענות בגין עשיית הסדר כובל, ניצול רעה של כוח מונופוליסטי ורווח בלתי סביר.

משרדנו מטפל בתובענה הייצוגית הגדולה ביותר שאושרה במדינת ישראל ואשר בגידרה אף נפסקה הלכה מקדמית ותקדימית בנוגע לנזק לא ממוני.

במשרד צוות המתמחה בתחום זה ומלווה כל בקשה לאישור תובענה ייצוגית, לפי תחומה, מיום הגשתה ועד להשלמת בירורה, ובכלל זה המשרד מתמחה גם באישור הסכמי פשרה לכל גווניהם.

בקשות ותובענות ייצוגיות לדוגמה:

•  דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילות של ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי וגביית מחיר בלתי סביר.

•  תובענות ייצוגיות בהיקפים גבוהים ביותר בתחומי  המזון והמשקאות.

•  פסק דין המאשר הסכם פשרה ללא מינוי בודק, למרות התנגדות מצד היועץ המשפטי לממשלה.

•  טיפול בבקשה לתובענה ייצוגית בנושא בעלות והפעלת אתר תיירות.

•  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין טענה בדבר עשיית הסדר כובל בנוגע למוצרים של חברת מחשבים.

•  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין חיוב שלא כדין בעבור דלק שהוחזר בחסר, במחיר העולה על מחירו של הדלק בתחנות הדלק.