המשרד משמש כיועץ המשפטי של אוניברסיטת חיפה (על תלמידיה, עובדיה ועמיתיה) החל משנת 2009 ומספק לה ולחברות הבנות שלה (החברה הכלכלית של האוניברסיטה ובית הספר לתיירות בישראל) ייעוץ שוטף במכלול הנושאים הקשורים לתחום ההשכלה הגבוהה הכולל בין היתר ליווי שוטף של התקשרויות האוניברסיטה מול גופים שונים לרבות על פי דיני המכרזים מול – משרדי ממשלה, קרנות ציבוריות ופרטיות בארץ ובחו”ל, חברות פרטיות, תורמים ועוד, ייעוץ וליטיגציה בתחום ההשכלה הגבוהה, טיפול בענין מוסדות ההשכלה הגבוהה, לרבות מל”ג, ות”ת, ור”ה והחלטות ועדות ציבוריות, ייעוץ בענייני מיסוי, דיני עבודה, סוגיות בקניין רוחני, מקרקעין, הגנת הפרטיות וחופש המידע, ליווי הליכי חקיקה בתחומים רבים, לרבות טיפול בחקיקה הנוגעת במיסוי מלגות, מתן חוות דעת וכיוצ”ב. הייעוץ המשפטי השוטף ניתן לפקולטות השונות ולמוסדות האקדמיה, כמו גם לאגפי המנהלה של האוניברסיטה.

הייעוץ השוטף לאוניברסיטה ניתן ע”י מספר רב של עורכי דין במשרד, כל אחד בתחום התמחותו הספציפי, תוך שילוב הידע והניסיון המצטבר של המשרד בתחומי התמחותו והתאמה לאוניברסיטה, ומתוך השאיפה למתן מענה מקצועי כולל במגוון תחומי הפעילות של האוניברסיטה במתכונת ה-  one stop shop  המאפיינת את המשרד.

המשרד מעניק שרות משפטי בתחומים שונים גם למוסדות נוספים להשכלה גבוהה.

בראש מחלקת ההשכלה הגבוהה במשרד עומד עו”ד דורון שוופי, שותף בכיר במשרד.