עו"ד אבי ברק הוסמך כעורך דין בשנת 2017, ועוסק בתחום התאגידים, דיני ניירות ערך ושוק ההון ומיזוגים ורכישות, ובכלל כך מלווה באופן שוטף ומייעץ לחברות ושותפויות ציבוריות בהיבטים שונים הקשורים לדיני החברות, דיני ניירות ערך ולפעילות בשוק ההון ובמגעים עם הרשויות והגופים הרגולטורים הרלבנטיים.