אסיה רבינוביץ'

עו"ד

נולדה בישראל והוסמכה כעורכת דין בישראל בשנת 2019.

אסיה מתמחה בתחומי דיני תאגידים וניירות ערך לרבות בגיוסי הון ראשוניים מהציבור (IPO), מיזוגים ורכישות, עסקאות מימון, ייעוץ וליווי משפטי שוטף לחברות ציבוריות ופרטיות במסגרת החובות החלות עליהן מכוח דיני ניירות ערך, לרבות הכנת דוחות תקופתיים, רבעוניים ומיידיים ועריכת הסכמים שונים הנדרשים במהלך פעילותן המסחרית והעסקית.