ג'ניה דונסקוי

עו"ד

נולדה בברית המועצות והוסמכה כעורכת דין בישראל בשנת 2019.

ג'ני מתמחה בדיני עבודה ותגמול עובדים