לילך גנון, עוזרת משפטית, אחראית ומנהלת חברה משכנת ורישום מקרקעין בעשרות פרויקטים, מרגע חתימת ההסכם מול הקבלן ועד רישום הזכויות בנכס/ים בלשכת רישום המקרקעין.

במסגרת תפקידה, לילך מתנהלת מול משרדים ממשלתיים, קבלנים ופרטיים בעסקאות מכר ורישום, העברות זכויות ורישומן, רישום משכנתאות/עיקולים/כינוס נכסים/רישום מול רמ"י ודיווח עסקאות לרשות המסים.