הדר טל

שותף מנהל

הדר הינו ראש מחלקת הנדל"ן ותכנון ובניה במשרדנו.

לקוחותיו של הדר כוללים חברות נדל"ן, קבלנים, חברות בניה, וחברות יזמיות ציבוריות ופרטיות, להן מוענק ייעוץ משפטי בנושאים שונים.

הדר מחזיק בהתמחות ספציפית בענף הבניה והתשתיות, ומלווה את עסקאות בניה למגורים הגדולות במשק. כמו כן, להדר ניסיון וידע רב בליווי סכסוכים בתחום הבניה והתשתיות.

הדר מחזיק בניסיון ובידע רב בייצוג יזמי פיתוח וחברות בניה, ומלווה פרויקטים של בנייה ועסקאות מקרקעין מורכבות בכל שלבי העסקה החל מראשיתן שלב ההתקשרות בעסקה עובר לתכנון ולפיתוח הליכי התכנון, דרך הבניה והשיווק ועד השלמה ברישום, לרבות כל התנהלות הנדרשת למול רשויות התכנון השונות.

הדר מחזיק בהתמחות ספציפית בסוגיות מורכבות במיסוי מקרקעין.

התמחות ספציפית נוספת בה מחזיק הדר, היא דיני מינהל מקרקעי ישראל.

כמו כן, הדר מחזיק בניסיון רחב בענייני תכנון ובנייה מורכבים, לרבות הפשרת קרקעות, הכנת ואישור תוכניות מפורטות של שכונות מגורים ושל פרויקטים לפינוי ובינוי, לרבות ההתנהלות הכוללת מול רשויות התכנון השונות, וייצוג בהליכים תכנוניים שונים.
הניסיון המעשי של הדר כולל:

מיסוי מקרקעין

תכנוני מס מורכבים, ייעוץ משפטי שוטף בפרויקטים, ייצוג בהליכים מול רשויות מיסוי מקרקעין לרבות מול רשויות המס, בוועדות ערר ובבתי המשפט, הכנות חוות דעת, פרה-רולינג, ייצוג בהליכים מוניציפאליים.

תכנון ובניה

ליווי הליכי שינוי ייעוד של קרקעות, טיפול בהליכים תכנוניים מורכבים שונים, הליכי איחוד וחלוקה, הכנת חוות דעת, ייצוג בהליכי אישור תוכניות לרבות בוועדות התכנון ובבתי המשפט, ייצוג בהליכי התנגדות להיתרים ולתוכניות וועדות מקומיות ובוועדות ערר, ייצוג בהליכי הפקעות ותביעות לפי סעיף 197 לחוק התו"ב.

ענף הבניה ותשתיות

ליווי עסקאות בניה, הכנת הסכמי בניה, הסכמי BOT, ליווי שוטף של קבלנים בונים בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים לפעילות לרבות ההיבטים ההסכמיים, הסטטוטוריים, המיסויים וכיו"ב, ייצוג בפני מוסדות וטריבונלים הקשורים לענף הבניה לרבות רשם הקבלנים, ליווי קבלנים ומזמינים בסכסוכים מורכבים הקשורים לענף הבניה בבתי משפט ובוררויות, ליווי חברות מפתחות עירוניות.

עסקאות מקרקעין

עסקאות קניה ומכירה, עסקאות קומבינציה, מכירת נכסים מניבים, עסקאות אופציה וסיחור אופציה, עסקאות השכרה, מיזמים משותפים joint venture.

דיני מינהל מקרקעי ישראל

ליווי עסקאות על סוגיהן המובצעות מול מינהל מקרקעי ישראל, ייצוג בהליכים מנהליים ומשפטיים לרבות בבתי המשפט, ייצוג של יזמים ואגודות שיתופיות בעסקאות לפי החלטות מועצת מנהל מקרקעי ישראל 949 ו-959.

פרויקטים של בניה למגורים

טיפול במספר רב של פרויקטים של בניה למגורים בהיקפים של אלפי יחידות דיור בכל רחבי הארץ, ובין היתר בהוד השרון, הרצליה, רעננה, תל-אביב, פתח תקוה, נס ציונה, חיפה, חדרה, עפולה, רמלה, בני ברק, אילת.

נכסים מניבים

ליווי פרויקטים של מסחר ומשרדים בהיקפים של אלפי מ"ר לרבות ליווי שוטף של פארקים של מדע. ייצוג בעלי קניונים ומרכזים מסחריים. ייצוג בהסכמי שכירות משולבי הקמה. טיפול עסקאות של מכירת נכסים מניבים בהיקפים מצטברים של מיליארדי ש"ח.

קבוצות רכישה

במשרדנו מנוהלים כעשר קבוצות רכישה המתנהלות במקומות שונים בארץ ובכלל זה בתל אביב, בחיפה, ברעננה, ובחדרה.

פינוי-בינוי, תמ"א 38

ליווי פרויקטים של פינוי ובינוי ותמ"א 38 הן מצד יזמים והן מצד דיירים: בחיפה (מספר פרויקטים), ברמת גן, ברמלה וביהוד. במסגרת זו מתבצע ליווי של העסקה מראשיתה דרך ההתקשרות בהסכמים בין היזם לדיירים, עבור להליכי התכנון, קבלת האישורים הסטטוטוריים לרבות אישור למתחם, אישור לפטור מהיטל השבחה וכו'.

מימון מקרקעין

ייצוג מממנים בהסכמי מזמין לפרויקטים של מקרקעין, ייצוג קבלנים ויזמים בהסכמי ליווי בנקאיים ופרטיים.

רשויות מקומיות

ייצוג רשויות מקומיות בענייני מיסוי מקרקעין ובהליכים תכנוניים.