קארן ליאן עינצ׳י

קארן משמשת משפטנית במחלקת קניין רוחני במשרד, והיא מספקת תמיכה מקצועית לעו"ד לירון קורן. קארן מטפלת בהגשות בקשות, חידוש ותחזוקה שוטפת של סימני המסחר ועיצובים ללקוחות המשרד, בישראל ובחו"ל.

תפקידה של קארן כולל שמירה על מאגר מידע של סימן המסחר ועיצובים על מנת להבטיח ללקוחות כי כל מועדי ההתאמה ייענו. קארן מתכתבת עם לקוחות, רשויות ממשלתיות ועמיתים זרים בענייני סימני מסחר ועיצובים. היא עורכת חיפושים ראשוניים ברחבי העולם עבור לקוחות המעוניינים להגיש בקשות לסימנים מסחריים חדשים כדי להעריך את יכולת הרישום שלהם. היא מטפלת בחיוב לקוחות ותשלומים עבור שירותים שניתנו על ידי עמיתים בחו"ל.

קארן גם מכינה את כל תעודות הנוטריוניים עבור הנוטריונים של המשרד. היא מתכתבת עם הלקוחות כדי לאסוף את המסמכים הדרושים ומכינה את תעודות הנוטריון. קארן אחראית על שמירה ועדכון של נוסחאות אישורי הנוטריון, בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי משרד המשפטים. היא מטפלת גם ב תיוק, רישום ותשלום של תעודות נוטריון כפי שנקבע על פי החוק.