רומן צ'רני

עו"ד

נולד בברה"מ בשנת 1987 והוסמך כעורך דין בישראל בשנת 2014.

נדל"ן מניב– רומן מלווה ומייצג חברות יזמיות בפרויקטים רבים להשכרת נכסים לצורכי מסחר, משרדים והייטק.

ליווי מיזמי אנרגיה בטכנולוגיה אנרגיה מתחדשת – רומן מביא עמו ניסיון רב בתחום האנרגיה המתחדשת לרבות בייצוג יזמים ובעלי נכסים ובהקמת מיזמים משותפים, בעריכת הסכמי הקמה  EPC והסכמי תפעול ותחזוקה O&M, ליווי וייעוץ בתחום הסטוטורי מול רשות החשמל, רשות מקרקעי ישראל גופים רגולטוריים רלוונטיים לתחום זה.

 

דיני רשות מקרקעי ישראל– רומן עוסק בליווי עסקאות על סוגיהן המבוצעות מול רשות מקרקעי ישראל, לרבות בקיבוצים ובמושבים, ייצוג בעלי קרקעות מול רשות מקרקעי ישראל לרבות בהסדרת זכויות, היוון ורכישת זכויות בעלות בהתאם להחלטות ונהלי מועצת מקרקעי ישראל.

התחדשות עירונית – רומן מלווה יזמים ובעלי דירות בפרויקטים שונים של התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38, בינוי – פינוי/ פינוי – בינוי.

עסקאות מקרקעין–  ליווי רוכשים ומוכרים בעסקאות מכר לרבות ייצוג מול קבלנים.

 

בתקופת לימודיו כיהן רומן כשנתיים כחבר מערכת כתב העת "דין ודברים" של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במהלך חברתו בכתב העת, פורסם מאמרו "שוויון וצדק על כפות המאזניים: ריאיון עם שופט בית המשפט העליון (בדימוס) אליעזר ריבלין" (297).