רועי כהן

שותף

רועי הצטרף למשרדנו בשנת 2010 והוא שותף משנת 2018. רועי מתמחה בליטיגציה מסחרית ובינלאומית, בדגש על דיני אדמירליות ודיני ספנות. בתוך כך, רועי מופיע בפני כל הערכאות בישראל, לרבות בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לימאות, ומייצג באופן קבוע ורציף את חברות הספנות הגדולות בעולם. רועי מתמחה במימוש שעבודים ימיים, תאונות ימיות ותביעות מטענים.

כמו כן, רועי מלווה ומנהל בוררויות בפני טריבונלים בינלאומיים כגון LONDON MARITIME ARBITRATORS ASSOCIATION, INTERNATIONAL CHAMBERS OF COMMERCE, KOREAN COMMERCIAL ARBITRATION BOARD.

פסקי דין בולטים:

  • ע"א 8205/16 האונייה THOR HORIZON : פסיקה תקדימית שבה בית המשפט העליון פסק כי בעלי אונייה רשאים להחיל תנית שיפוט ייחודית זרה אפילו שהם עצמם לא היו צד ישיר לחוזה ההובלה.
  • רע"א 7195/18 FEYHA MARITIME LTD נ' מילובר מכון לתערובות בע"מ: פסק דין נדיר שבו קיבל בית המשפט העליון בקשת רשות ערעור "בגלגול שלישי" וביטל החלטות הפוכות של בתי המשפט השלום והמחוזי, וקבע כי רק תביעה שהוגשה ע"י מי שזכאי לכך עוצרת את מירוץ ההתיישנות לפי כללי האג ויסבי.
  • רע"א 5785/17 PRAXIS ENERGY AGENTS נ' האונייה VICTORIA: פסיקה תקדימית שבה קבע בית המשפט העליון שמקום שקיים ספק ביחס לעילה למימוש שעבוד ימי, הדבר שומט את הבסיס למעצר האונייה והורה על ביטול צו המעצר הארעי נגד האונייה.
  • ת"ח 17402-01-15 האונייה MILAN TRADER: פסק דין שבו קבע בית המשפט המחוזי בחיפה (בשבתו כבית משפט לימאות) כי רק מי שהתקשר עם בעלי אונייה בחוזה לאספקת דלקים נחשב כבעל השעבוד הימי על האונייה.
  • ת.א. 20436-01-16 צים שירותי ספנות משולבים נ' כלל חברה לביטוח: בשורת החלטות קבע בית משפט השלום כי המועד הקובע שממנו מתחילה להימנות תקופת ההתיישנות הקבועה בכללי האג ויסבי היא מועד מסירת המטען לנמל הרלבנטי.