דיני תחרות והגבלים עסקיים

תחום דיני התחרות וההגבלים העסקיים הינו אחד התחומים המשפטיים הבולטים הנוגעים לפעילותן השוטפת של חברות מסחריות רבות במשק, ומשפיעים ברמה היומיומית על הציבור. החקיקה והפיקוח של הרגולטור בתחום זה נמצאים בהתפתחות מתמשכת ולצד חוק ההגבלים העסקיים, התקבלו בשנים האחרונות שתי הוראות חוק בעלות השלכות משמעותיות על המגזר העסקיהחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, והחוק לקידום תחרות בענף המזון. קצב השינויים המהיר – הן בהיבט החקיקתי והרגולטורי, והן בהיבט העסקי – מחייב את החברות הגדולות במשק, כנראה יותר מאי פעם, להיעזר בייעוץ משפטי יסודי, מקצועי ומסור, המשלב גישה אסטרטגית רעננה ויצירתית, יחד עם ניסיון עשיר בתחום. מחלקת דיני תחרות והגבלים עסקיים בש. פרידמן ושות' הינה מהוותיקות והבולטות בישראל. המחלקה מלווה חברות מהגדולות במשק, הן ברמה היומיומית השוטפת, והן במהלך אירועים מיוחדים, כגון עסקאות מיזוגים ורכישות.

בין לקוחותינו הוותיקים, ניתן למצוא תאגידים ישראליים ובינלאומיים במגוון רחב של תחומים, ביניהם, מתחום האנרגיה, המזון, קמעונאות, תחבורה, תעשייה וכיוב'. הצוות המוביל של המחלקה מתמחה בייצוג לקוחותיו בפני רשות ההגבלים העסקיים ובפני ערכאות משפטיות, במגוון הליכים מורכבים – לרבות שימועים; אישורי מיזוג, הליכים בקשר להכרזה על חברה כמונופול, ייצוג במסגרת חקירות פליליות בהפרות, לכאורה, של הוראות חוק ההגבלים העסקיים, תביעות בגין טענות לאפליית לקוחות ומחירים בלתי הוגנים; בקשה לקבלת פטור מאישור  הסדר כובל, הגנה על הסכמים הנטענים להוות הסכמים כובלים, הגנה בתובענות ייצוגיות שעילתן הפרת דיני ההגבלים  העסקיים, הכנת חוות דעת משפטיות בסוגיות מתחום דיני התחרות, ובניית תכניות אכיפה פנימיות, ועודפעילותו של המשרד בתחום ההגבלים העסקיים נעשית הן בישראל והן בחו"ל. מערכת הקשרים הענפה של המשרד, מאפשרת למחלקה לשתף פעולה עם פירמות עורכי דין זרות, ולייעץ בסוגיות הקשורות להגבלים עסקיים גם במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות בינ"ל.

זכות המחלקה רשומים פסקי דין והלכות תקדימיות חשובות, שהיוו אבני דרך בהתפתחות דיני ההגבלים העסקיים בישראל – הן בתחום הפלילי, והן בתחום האזרחיהצוות המשפטי המצוין של מחלקת דיני תחרות והגבלים עסקייםפועל בהתמדה להעמקת מומחיותולגיבוש פתרונות אסטרטגיים אפקטיביים, ולפתרון סוגיות מורכבות בצורה אופטימלית, על מנת להמשיך ולספק ללקוחותיו שירות ברמה הגבוהה ביותר.