השכלה גבוהה

משרדנו הוא בעל ניסיון עשיר ומומחיות ייחודית במתן יעוץ  משפטי בתחום ההשכלה הגבוהה. המשרד מייעץ לאוניברסיטאות ומכללות  מהגדולות  בארץ, בהן אוניברסיטת חיפה, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת בן גוריון ומכללת לוינסקי לחינוך. בנוסף, משרדנו מעניק יעוץ משפטי לאוניברסיטאות באמצעות ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות) בעניינים שונים, וכן לחברות הבת של אוניברסיטת חיפה – "כרמל" החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה בע"מ וקרן ההשקעות שלה Carmel Innovations, ובית הספר לתיירות בישראל בע"מ. המשרד משתתף על בסיס קבוע בפורום היועצים המשפטיים של כל האוניברסיטאות בארץ, ונוטל חלק פעיל בקידום הליכי חקיקה ייחודיים לתחום זה. המוניטין הרב שצבר המשרד במרוצת השנים בתחום ההשכלה הגבוהה תרמו לדירוגו בקבוצת הדירוג הראשונה לתחום ההשכלה הגבוהה, הן בדירוג BDI והן בדירוג Dun's 100. מחלקת ההשכלה הגבוהה שלנו מונה עורכי דין ושותפים רבים, העוסקים במגוון ההיבטים המשפטיים הנוגעים לתחום. בנוסף לייעוץ המשפטי השוטף בענייני ההשכלה הגבוהה, נהנים לקוחות המחלקה מניסיונו ומומחיותו של הצוות, בתחומים הנוספים בהם עוסק המשרד. הייעוץ המשפטי שמעניק המשרד למוסדות ההשכלה הגבוהה מקיף את כל תחומי פעילותם, וכולל בין היתר את השירותים הבאים:

 • ייעוץ משפטי שוטף להנהלת המוסד, לרבות בכל הנוגע לענייני הממשל התאגידי, וציות להנחיות המל"ג ורגולטורים נוספים;
 • ייעוץ משפטי שוטף לאגפים המנהליים, לרשויות האקדמיות ולפקולטות, לרבות בשאלות בדבר קבלה ללימודים, הפסקת לימודים, פניות של תלמידים בעניינים אקדמיים או מנהליים, עניינים הנוגעים למחקר ועוד;
 • ייעוץ משפטי שוטף לרשות המחקר ומכוני המחקר, לרבות ייעוץ בהגשת הצעות מחקר לקרנות מחקר מקומיות ובינלאומיות, ביניהן ה-NIH ו-Horizon 2020; ייצוג במו"מ לביצוע הסכמי מחקר מול מממנים ומשרדי ממשלה; עריכת הסכמי שיתוף פעולה וחסות אקדמית למכוני מו"פ, הסכמים עם יועצים למכוני המחקר, הסכמי העברת חומר (MTA), ועוד;
 • השתתפות בניסוח נהלי עבודה, תקנונים והנחיות פנימיות בהתאם להוראות החוק והנחיות המל"ג;
 • ייצוג בתיקי ליטיגציה, לרבות בדיני עבודה, במשפט המנהלי-ציבורי, בתחום המכרזים ובליטיגציה אזרחית-מסחרית, לרבות תובענות יצוגיות;
 • ייעוץ בתחום המשפט המנהלי ודיני המכרזים ובפרט כל הנוגע ליישום תקנות חובת מכרזים הייחודיות למוסדות להשכלה גבוהה, אשר המשרד ליווה את הליך התקנתן ותיקונן. המשרד ערך מכרזים עבור אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן למדע ומכללת לוינסקי לחינוך, והוא אמון על כל תחום המכרזים באוניברסיטת חיפה. המשרד מלווה את ההליך המכרזי  מראשיתו ועד סופו, ובמידת הצורך אף מגן עליו  בפני ערכאות בתי המשפט. המשרד משמש, בין השאר, כיועץ המשפטי של ועדות המכרזים, ועדת הפטור, וועדות תשומות השכלה גבוהה של אוניברסיטאות ועוד.
 • ניהול מו"מ ועריכת הסכמים מסחריים ואקדמיים שונים, לרבות הסכמי מחקר, הסכמי שיתוף פעולה אקדמי, הסכמי קונסורציום (בין כמוסד מתאם ובין כשותף), הסכמי חילופי סטודנטים בחו"ל, הסכמים עם תורמים ואגודות ידידים בארץ ובחו"ל, הסכמים למתן שירותים, שיתופי פעולה עם מוסדות השכלה גבוהה ברחבי העולם, והסכמי רכש בהיקפים גדולים בישראל ומחוצה לה;
 • ייעוץ שוטף להנהלת המוסד ואגף הכספים בתחום דיני מיסים ומיסוי מלגות;
 • ייעוץ שוטף ותכוף בדיני עבודה ופנסיה לגבי כל עובדי אוניברסיטת חיפה, הסגל המנהלי, הסגל האקדמי הזוטר והבכיר, הן במישור הקיבוצי והן במישור האישי. זאת בנוסף לייעוץ בכל הקשור לעבודה מול הממונה על השכר במשרד האוצר, הממונים על עבודת נשים במשרד הכלכלה, וכן מול רשויות הפיקוח במשרד הכלכלה, לרבות בנושא אכיפת החובות הכלולות בחוק להגברת האכיפה.
 • ייעוץ בדיני תאגידים לחברות הבנות של האוניברסיטה, ובכלל זה מזכירות חברה, טיפול בחברות הזנק, קרנות וגיוסי הון פרטי;
 • ייעוץ בנושא הקניין הרוחני, החל משלב הצעת המחקר ועד לשלב המסחור; למחלקת הקניין הרוחני במשרדנו ניסיון רב בכל הנוגע ליישום דיני הקניין הרוחני במוסדות להשכלה גבוהה, והיא מכירה מקרוב את הבעיות המאפיינות הגנה על זכויות רוחניות של חברי סגל, חוקרים וסטודנטים, וכן את ההיבטים המשפטיים הקשורים ליצירת הזכויות האמורות, העברתן, חלוקתן או השימוש בהן. לצד ייצוג מוסדות להשכלה גבוהה, המחלקה ייצגה ומייצגת חברי סגל וחוקרים מאוניברסיטאות אחרות, בעיקר בסכסוכים עם עמיתים למקצוע בנושאים הנוגעים לנטילת תוצרי מחקר או ניצול רעיונות מחקריים, הפרת זכויות יוצרים וקרדיטציה לא הוגנת;
 • כמו כן, המשרד ליווה ומלווה הליכי חקיקה שונים הרלוונטיים לתחום ההשכלה הגבוהה, ובכלל זאת היה מעורב בהליכי ניסוח ו/או תיקון סעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה המעניק פטור ממס על מלגות, תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ח-2010, חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ותקנותיו, תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ה-2015  ועוד.

נוסף על כך, למשרדנו ידע וניסיון רחב בעבודה מול גורמים מחוץ לישראל, והוא מקיים מערכת קשרים ענפה עם עמיתים ולקוחות בארץ ובחו"ל. הדבר מסייע ללקוחותינו בתחום ההשכלה הגבוהה בפעילותם ההולכת וגדלה מול גורמים זרים, לרבות OECD ו-EU ומקנה ערך מוסף לשירות הניתן להם על ידי המשרד. מכיוון שדיני ההשכלה הגבוהה מתעדכנים כל העת, אנו פועלים להעמקת הידע והמומחיות המשפטית – הכל על מנת להמשיך להעניק ללקוחותינו שירות יעיל ומקצועי.