מכרזים

גופי ממשל וגופים ציבוריים רוכשים שירותים ועבודה מספקים שונים בהיקפים עצומים מדי שנה. במשק הישראלי הצומח, נדמה שאין תחום או ענף, שאינו כולל ממשק כזה או אחר עם גופים אלה, ועם הדינים החלים על תחום הרכישות הציבוריות. הנושאים המרובים שדורשים התייחסות אסטרטגית וטקטית, בייחוד כשמדובר בעסקאות שהינן בסכומים אדירים, והמערבות גורמים בינלאומיים, הינם בעלי השפעה מכרעת על הצלחתן של העסקאות, וככאלה דורשים תמיכה מקצועית  ואיכותית ללא פשרות.

מחלקת הרגולציה והמשפט המנהלי בש. פרידמן ושות', מחזיקה במומחיות ספציפית וניסיון עשיר בתחום המכרזים והרכישות הציבוריות. אנו מלווים חברות  פרטיות  וציבוריות – מקומיות ובינלאומיות, בהכנה והתמודדות במכרזים שונים, לרבות בפרויקטים גדולים ומורכבים בתחומי התשתיות והבנייה (כולל מכרזי BOT), מקרקעין, ניהול, ביטחון, אבטחה, כח אדם, רכש וטכנולוגיה. השירות המקיף  והמעמיק שלנו כולל הכנת ההגשה למכרז – תוך יישום חשיבה אסטרטגית החותרת להגדיל את סיכויי הזכייה, ומתן חוות דעת, לרבות בשאלות העולות תוך כדי תהליך  הרכישה הציבורית, ועוד. יתרון מובנה זה מתעצם גם בשל המומחיות של המחלקה  בטיפול בתחום המכרזים והרכישות עבור גופים ציבוריים שונים, ובכללם משרדי  ממשלה, חברות ממשלתיות, מוסדות להשכלה גבוהה וחברות עירוניות. הטיפול כולל ייעוץ בנושא עיצוב ההתקשרות, עריכה וניסוח של מכרזים והליכים תחרותיים אחרים, השתתפות וייעוץ לועדות מכרזים וועדות פטור, וכן ייעוץ בהליכים נלווים לאחר בחירת הספק. לצד הליווי השוטף בהליכי הרכישות הציבוריות, למחלקה התמחות מיוחדת בתחום הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות, הן בתקיפתן מצד גופים פרטיים, והן בהגנה עליהן מטעם גופים ציבוריים. בכלל זה, למחלקה ניסיון עשיר בהליכים לערעור על החלטות משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים במכרזים, בפטורים ממכרז ובהליכים תחרותיים אחרים, כמו גם בניהול תביעות כספיות בתחום המכרזים. אנשי המחלקה מופיעים באופן תדיר בפני בית המשפט לעניינים מנהליים ובפני בית המשפט העליון. המיומנות הגבוהה, העבודה עם לקוחות בולטים במשק בשנים האחרונות, וכן הטיפול השוטף בגופי ממשל, יחד עם חשיבה יצירתית וגישה אסטרטגית, הופכים את צוות מחלקת הרגולציה והמשפט המנהלי לנכס הכרחי עבור לקוחותיהם.